مصوبه هیأت فتوا در مورد وقت نماز صبح و عشاء

الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله سیدنا محمد و علی آله و من والاه

و بعد:

هیأت فتوا در پنجاه و یکمین جلسه خود در مورخه 4/10/1396 بعد از بحث وبررسی به این نتیجه رسید که قول راجح در مورد آغاز وقت نماز صبح و خودداری از مفطرات روزه در ماه مبارک رمضان، زمانی است که نخستین پرتوهای نور خورشید در افق شرقی ظاهر گردد و این پدیده زمانی صورت می گیرد که خورشید 18 درجه قوسی زیر خط افق شرقی باشد و همچنین آغاز وقت نماز عشاء زمانی است که خورشید حداقل 17 درجه قوسی زیر خط افق غربی باشد.

و همچنین مقرر شدکه اذان مغرب دو دقیقه بعد از غروب کامل خورشید گفته شود.

جدیدترین پاسخ ها