نماز بدون غسل در گذشته

قبلا بین ۱۳تا۱۸سالگی وقتی من استمناء میکردم نمیدانستم که باید غسل واجب کنم و گمان میکردم اگر منی روی بدن نریزد غسل لازم نیست واگر روی بدن بریزد غسل لازم است و بدون غسل  نماز میخواندم غافل از اینکه برجنب نماز حرام است حالا میخواستم بدانم تکلیف آن نمازهایی که سهوا بدون غسل خواندم چیست؟ و چه باید بکنم؟

جواب: اگر امکان قضا وجود دارد(به اینکه مقدار آن کم است) قضا کنید و الا توبه و استغفار کافی است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها