زنی در ماه دوّم یا سوّم حاملگی دچار خونریزی شده آیا نیاز به غسل دارد یا نه؟

 زنی در ماه دوّم یا سوّم حاملگی دچار خونریزی شده آیا نیاز به غسل دارد یا نه؟

جواب:نیازی به غسل ندارد و شستن فرج، کفایت می کند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها