حکم کندن موی دست و پا و صورت برای زنان چیست؟

حکم کندن موی دست و پا و صورت برای زنان چیست؟

جواب: اگر موی صورت زن در حد متعارف زنانگی است، کندن آن جایز نیست اما اگر موی صورت زن ، طوری است که شبیه مردان است می تواند آن را به حالت متعارف برگرداند. اما کندن موی دست و پا اشکالی ندارد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها