روزه زن شیرده و باردار

 حکم روزه زن باردار و زنی که در ماه رمضان بچه را شیر می دهد چیست؟

 

جواب: اگر روزه به زیان زن شیرده یا باردار باشد روزه را می خورد و بعد از ماه رمضان قضا می کند اما اگر روزه گرفتن به زیان جنین یا نوزاد شیرخوار باشد روزه را می خورد و بعد از رمضان هم قضای روزه را میگیرد و هم فدیه می دهد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها