حکم روزه گرفتن با وجود جنابت

  آيا درشب رمضان اگر مقاربت انجام شود وغسل انجام نشود (به دليل خواب افتادن) بيداركه ميشود صبح شده حالا بايد چكار كرد؟ روزه اش چه ميشه .

جواب: روزه اش صحیح است و برای ادای نماز باید غسل کند. والله أعلم.

جدیدترین پاسخ ها