حکم استعمال عطر و سرمه برای روزه دار

حکم استعمال عطر، سرمه، و آرایش کردن در حال روزه چیست؟

 

جواب: جایز است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها