روزه نگرفتن به خاطر بیماری و کفاره آن

من بخاطر بیماری توان روزه گرفتن ندارم، مقدار کفاره چقدر است؟ضمنا من امسال روزه نگرفته ام، آیا می توانم کل مبلغ کفاره رو به انجمن خیریه پرداخت نمایم؟

جواب:اگر امید بهبودی ندارید لازم است فدیه پرداخت کنید و مقدار فدیه یک چهارم سرفطره است و مقدار سرفطر را هر سال هیأت فتوا اعلام می کند. و می توانید کل مبلغ را به حساب انجمن خیریه واریز کنید ولی لازم است به آنان گفته شود که این مبلغ کفاره روزه است تا در مورد خودش مصرف شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها