تفاوت قیمت بیست مثقال طلا با میزان زکات اعلام شده برای پول نقد

      چرا میزان زکاتی که هرساله اعلام می شود مقدری با قیمت بیست مثقال طلای خلاص تفاوت دارد؟

جواب:  : در تعیین نصاب پول، غیر از قیمت طلا عوامل دیگری، مثل مقدار تورم و اوضاع اقتصادی جامعه نیز دخالت داده می شود. والله اعلم. 

جدیدترین پاسخ ها