دادن کالا به جای نقدینگی در زکات

آیا می توان به جای طلا یا پول کالا مانند لباس، اقلام خوراکی مثل برنج و گوشت و مرغ و... به عنوان زکات به فقرا پرداخت کرد؟

جواب: افراد نمی توانند بجای پول در پرداخت زکاتف چیز دیگری(کالا) به مستحقین زکات بدهند مگر اینکه از جانب آنان وکالت داشته باشند مثلا فقیری به آنان بگوید بجای وجه نقد، به لباس نیاز دارم و برایم لباس بخر. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها