زکات کارمندان دولت

حکم زکات کارمندان دولت که به صورت ماهیانه حقوق می گیرند چگونه است؟

جواب:اگر مجموع درآمد سالیانه به حد نصاب برسد، زکات واجب است و حد نصاب را سالیانه هیأت فتوا قبل از ماه مبارک رمضان اعلام می کند. والله اعلم.

پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها