فروش كالا قسطی به قیمت گرانتر از نقدی

آیا می توان درصدی به قیمت کالایی که به صورت اقساطی به فروش می رود افزود، و آیا این عمل جزو ربامحسوب می شود؟

جواب: خرید و فروش قسطی گرانتر اشکالی ندارد مشروط به اینکه از مواضع اضطراری شخص سوء استفاده نشود و این نوع معاملات، بیع است نه قرض. وبین بیع و قرض هم  در تعریف و ماهیت و هم در احکام مترتب بر آن ها، تفاوت بسیار وجود دارد. والله اعلم.

 

جدیدترین پاسخ ها