حکم قرار داد رهن چیست؟

حکم رهن گرفتن خانه یا مغازه به شکل مرسوم چیست؟ ( توضیح اینکه در رهن مقداری پول در عوض استفاده از ملک به صاحب ملک داده می شود و پس از سر رسید مدت قرار داد صاحب ملک تمامی پول را به استفاده کننده پس می دهد)

جواب:  این نوع رهن گرفتن خانه یا مغازه(چه رهن کامل و چه رهن و اجاره ) از نظر شرعی جایز نیست مگر از باب ضرورت مانند اینکه در شهرهای بزرگ خانه مناسب بدون رهن یافت نشود. والله اعلم.

پاسخ دهنده : شیخ نادر بیگدلی

 

جدیدترین پاسخ ها