خرید و فروش قسطی

 سلام شخصی به یک نفر کارخانه دار پول می دهد که این شخص برای خودش مواد اولیه بخرد. و به شخص کارخانه دار این مواد اولیه را به صورت مدتی میفروشد مثلا اگر مواد اولیه 5000 تومان کیلویی بخرد به کارخانه دار 6ماهه میدهد کیلویی 6000 تومان آیا این سود حلال است با توجه به این که شخص کارخانه دار خودش آن مواد اولیه را می خرد؟

جواب: اگر مواد اولیه در ملکیت و ضمانت پول دهنده درآید و سپس آن را به کارخانه دار بصورت قسطی بفروشد اشکال شرعی ندارد در غیر این صورت ربا می باشد و جایز نیست. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها