طلاق به شرط

1-     شخصی گفته است زنم به سه طلاق است اگر از این به بعد( موشوک ) در دهن بگذارم موشوک به نِسوار میگویند که اکثر افغانی ها در دهن میگذارند و یه چیز نشئه آور سبز رنگ است .بعد از آن موشوک در دهن نمیگذارد ولی چندین بار تنباکو مخصوص قلیان را در دهن گذاشته .در شهر ما اگر به مغازه ای رجوع کنید و بگویید موشوک یا نسوار میخواهم به شما تنباکو مخصوص قلیان نمیدهند و بلعکس طعم و بوی نیز آنها متفاوت است  حال آیا طلاق واقع می گردد یا خیر؟

جواب: بطور کلی طلاق مشروط مورد اختلاف فقها است. اما در این مورد که شما توضیح داده اید چون شرط تحقق پیدا نکرده است، به افاق فقها، طلاقی نیز صورت نمی گیرد. و الله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها