طلاق دادن در مشاجره

با سلام بنده در میان مشاجره خانوادگی با برادر زنم و اینکه ایشان گفتن اگر مردی طلاق میدهی.. من هم یک قندان قند که جلوی دستم بود را برداشتم و 3 بار پشت سر هم این جمله را تکرار کردم که "طلاقم افتاده باشد که این قند نیست" . 
آیا طلاق واقع شده است ؟ با توجه به آنکه من قندان را بلند کردم و قند داخل قندان بود..

پاسخ:حفظ خانواده از مقاصد مهم دین مبین اسلام است و با این رفتارهای نابخردانه پیمان استوار خانواده گسسته نمی شود.

جدیدترین پاسخ ها