آزادی عقیده در حکومت اسلامی

آیا در حکومت اسلامی بهتر است، آزادی عقیده( آزادی بیان عقیده)، آزادی در تبلیغ ادیان و اختیار در پوشش حجاب وجود داشته باشد یا خیر؟

جواب: اگر حکومت اسلامی قوی باشد، آزادی عقیده و آزادی تبلیغ وجود دارد مشروط بر اینکه توهین و تحریف وجود نداشته باشد و پوشش بانوان از حقوق شهروندی است و حکومت موظف است که جلوی فحشاء و منکرات را بگیرد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها