منظور از آیه لا یمسه الا المطهرون

منظور از آیه: لایمسه الا المطهرون... چیست؟ آیا بدون وضو می شود دست به قرآن زد و قرآن را خوند؟

جواب: عدّه ای از علما می گویند مراد از ((مطهرون)) در آیه  شخص پاک است یعنی کسی که جنب نباشد و وضو داشته باشد بنابر این طبق نظر اینان دست زدن به قرآن بدون وضو جایز نیست اما خواندن قرآن بدون وضو از حفظ اشکالی ندارد. و عدّه ای می گویند مراد از ((مطهرون)) فرشتگان است بنابر این دلیل بر لمس قرآن بدون وضو وجود ندارد و می شود بدون وضو به قرآن دست زد. ولی در هر صورت بهتر است که انسان برای لمس قرآن وضو داشته باشد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها