حکم استفاده از مخدرات

حکم کشیدن سیگار و تریاک و قلیان چیست؟ چه احکامی بر فردی که سیگار و تریاک و قلیان می کشد مترتب می شود ؟ آیا این فرد از جمله مسلمانان است و می توان بر جنازه او نماز خواند؟

جواب: هر چیزی که برای صحّت و سلامتی انسان مضر باش استعمالش حرام است بنابراین استعمال آن جایز نیست، ولی چنین شخصی مسلمان است و بر جنازه وی نماز گذارده می شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها