طلسم

آیا چیزی به اسم طلسم وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد چگونه می توان باطلش کرد؟

جواب: طلسم که همان سحر کردن است وجود دارد و باطل کردن آن با تلاوت آیات قرآن و اذکار نبوی که توسط خود شخص و یا شخص مؤمن دیگری به شرط اینکه شغل و منبع درآمد او نباشد امکان دارد.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها