دم بستن حیوانات

یا در شرع چیزی به اسم دم بستن حیوانات وجود دارد یا خیر؟ آیا جایز است ؟

جواب: دم بستن حیوانات وجود دارد اما بکارگیری چنین اسبابی شرعا جایز نیست. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها