اهدای عضو

حکم اهدای عضو در حیات وپس از مرگ چیست؟

جواب: در زمان حیات اگر آن عضو متعدد باشد به طوری که شخص با یکی از آن ها بتواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد مثل کلیه، اهداء آن اشکالی ندارد. اما اهداء عضو در زمان مرگ مغزی محل اختلاف بین علما است، شاید بشود گفت که اگر کمسیون پزشکی، برگشت شخص را غیر ممکن تشخیص دادند، اهداء عضو اشکالی ندارد.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها