دلیل تحریم طلا بر مردان

دلیل تحریم پوشش طلا برای مردان چیست؟

جواب:  به دلیل این فرموده نبی اکرم صلی الله علیه وسم: ((إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي))

(( پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ابریشم را در دست راست طلا را در دست چپ خود قرار داد و سپس فرمود این دو بر مردان امت من حرام گشته اند.))

جدیدترین پاسخ ها