طلب ریاست

آیا حدیثی از رسول خدا (ص) در رابطه با اینکه اگر کسی خواستار پست و مقام دنیایی بود این قدرت را به او ندهید وجود دارد؟

جواب: 

بله حدیث وجود دارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: (إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ)

یعنی: ( به خدا سوگند ما ریاست را به کسی که آن را طلب کند و بر آن حریص باشد نمی دهیم).

 

 

جدیدترین پاسخ ها