حمام و دستشویی سرهم

حکم وجود دستشویی و حمام بدون دیوار بین آنها چیست؟

جواب: خیر وجود دیوار بین دستشویی و حمام لازم نیست و بلکه مهم ستر عورات شخص می باشد لذا در صورتی که این ستر عورات حاصل شود وجود دیوار لازم نیست. والله اعلم.

پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها