آیا دختری که از مادر شیری ، شیر بخورد محرم خواهر شیری محسوب می شود؟

با عرض سلام زنی در دوران کمتر از دو سالگی بار ها به من شیر داده است . حالا دختر آن زنی که به من شیر داده است به دختر دیگری از یک خانواده ی دیگر شیر داده است آیا آن دختر بر من حرام است ؟ 

پاسخ:

شما با دختر خانواده دیگر، خواهر وبرادر شیری هستید بنبراین ازدواج شما با آن دختر جایز نیست. والله اعلم.

 

جدیدترین پاسخ ها