سقط جنین

با سلام دختر خاله ام جنین 2.3 ماهه اش را سقط کرده و حا لا دچار عذاب وجدان شده از ان روز به بعد همه اش گریه میکند میخواستم بپرسم حکمش چیه ؟

پاسخ: سقط جنیین بدون مجوز شرعی جایز نیست. حال بهتر است با یک کارشناس شرعی سؤال کند تا راهنماییش کند.

جدیدترین پاسخ ها