آیا پس از یائسگی هرکسی محرم زن می شود؟

آیا پس از یائسگی هرکسی محرم زن می شود و آن زن همانند مادر آنها به حساب می آید؟

جواب: یائسگی در محرمیت دخالتی ندارد بنابراین جواب سؤال شما منفی است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها