مقاربت از دبر

حکم مقاربت با همسر از پشت ( دبر) چیست؟

جواب: رابطه جنسی از را دبر(پشت) حرام می باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین شخصی را ملعون معرفی کرده است. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی.

جدیدترین پاسخ ها