محرمیت مادر زن

محرميت داماد با مادر زن درچه حد و چگونه است ؟آيا اگر مادر زن با سر وصورت باز و بدون جوراب باشد و ساق پاها وسر وسينه او در معرض ديد داماد باشد و شوهر هم راضى باشد اشكال شرعى دارد ؟

 

 جواب: 

محرمیت ابدی است. بله اشکال شرعی دارد والله اعلم.

 

جدیدترین پاسخ ها