نماز قضایی که تعداد آنها نا مشخص است

با سلام و احترام اگر مسلمانی نمازهای قضا شده زیادی داشته باشد که تعداد آنها را نداند آیا راه حلی برای جبران آن دارد؟

پاسخ:توبه و استغفار کند و می تواند بجای نمازهای سنت نمازهای قضا بخوند.

جدیدترین پاسخ ها