نماز جمع برای شخصی که قصد سفر دارد؟

گاهی اوقات مجبور میشوم از شهری به شهر دیگر که مسافت نسبتا زیادی دارد بروم اگر قرار باشد قبل از نماز عصر حرکت کنم و احتمال میدهم تا مغرب به مقصد نمیرسم و در طول مسیر امکانخواندن نماز نباشد آیا جایز است نمازم را قبل از حرکت و قبل از دخول وقت بخوانم؟

اگر احتمال داشته باشد قبل از خروج وقت به مقصد برسم ولی نماز جماعت در مسجد تمام شده است. آیا مجاز به خواندن نماز درمبدا هستم یا باید پس از رسیدن به مقصد بخوانم؟ 

پاسخ:

جایز نیست زیرا هنوز وقت نماز عصر داخل نشده است و شما هم مسافر نیستید. ولازم است بعد از دخول وقت و قبل از خارج شدن وقت توقف کرده و نماز را بخوانید. در مورد قسمت دوم سؤال، شما هم می توانید در مبدأ و هم بعد ز رسیدن به مقصد نماز بخوانید. والله اعلم.جدیدترین پاسخ ها