حکم نشسته خواندن نماز

ما گاهی به دریا میرویم وبه علت کوچک بودن قایق نماز نشسته میخوانیم چطوراست؟ متشکرم

پاسخ:به علت وجود عذر، نشسته نماز خواندن بلامانع است.

جدیدترین پاسخ ها